Produkte për konsumator

ATOM Computers ju ofron produktet më të reja në treg të teknologjisë konsumatore. Cdo produkt që ofrojmë është i ri dhe ka garanci shumëvjecare. Këtu do të gjeni paisjet më të mira duke filluar nga:

 • Laptop
 • Desktop & A-I-O
 • Mobile
 • Imazherie
 • Aksesore
 • Camera

  Kreativitet

  ATOM Computers me stafin e kualifikuar dhe të certefikuar, ju ofron shërbime të ndrryshme në fushën e dizajnit dhe kreativitetit. Ne ju mundësojmë paisjet dhe imazhet e kohës së fundit me atë që ju nevojitet duke filluar nga:

 • Digital imaging
 • Sound
 • VR systems
 • Productivity Software
 • E-sports.
 • Camera

  Produkte për biznese

  Ofrimi i një game te gjerë pajisjesh elektronike nga ATOM Computers u lehtëson cfarëdo lloj pune në biznesin tuaj. Produkte me cilësi të lartë 100% të garantuar, shoqëruar me garanci shumëvjecare. Duke pasur një shumëllojshmëri produktesh të tilla si:

 • Laptop
 • Desktop
 • Workstations
 • Servera & NAS
 • Furnizues të fuqisë elektrike, po ashtu edhe
 • Pajisjet e Imazherisë, biznesi juaj do të funksionojë në mënyrë efikase.
 • Camera

  Produkte për korporatë

  Ky seksion përfshin pajisje dhe softuer të krijuar për të përmbushur kërkesat e një organizate të madhe. Në krahasim me konsumatorët dhe kompanitë e vogla apo bizneset, një ndërmarrje ka kërkesa më të mëdha prandaj ATOM Computers është ketu per tu përmbushur këto kërkesa duke filluar nga:

 • disponueshmëria,
 • pajtueshmëria
 • besueshmëria,
 • shkallëzimi,
 • performanca,
 • siguria.
 • Camera

  Produkte për industri

  Teknologjia Industriale mundëson prodhimin më të shpejtë, më të thjeshtë dhe më efikas të prodhimeve industriale. ATOM Computers ju siguron pajisje industriale me efekt të lartë fuqie duke marrë përsipër një ngarkesë industrie e cila ju ndihmon në ecurinë e pajisjeve tuaja pa krijuar asnjë problem në kompaninë apo industrinë tuaj. Ne si staf marrim përsipër po ashtu edhe garancinë e produkteve shumë vjecare. Me efikasitet, saktësi dhe përgjegjësi në punën e kryer ju si klient do të mbeteni të kënaqur dhe në duar te sigurta.

  Camera